เรื่องราวความเป็นมาของนารีผล

Published by admin on

นารีผล คือพันธ์ไม้ที่มีตามความเชื่อถือจากตำนานป่าหิมพานต์ เป็นพืชพันธุ์ที่มีการออกลูกเป็นผู้หญิง เมื่อผลสุข เหล่าบรรดา กินรี ฤาษี คนธรรพ์ จะมีการนำไปเสพสังวาส ซึ่งที่มาของนารีพล จะมีตำนานอยู่ว่า เมื่อครั้งก่อนพระเวสันดร กับพรนางมัทรี และพร้อมกับกัณหาและชาลี ได้มีการถูกขับไล่ออกจากเมืองนคร และเดินทางไปในป่าหิมพานต์และมีการบำเพ็ญเพียรและมีการปฎฺบัติธรรมอยู่ที่นั้นกันเลย

 
นารีผล
นับได้วา นารีผล เป็นเรื่องที่มีมาในอดีตสมัยแล้ว ซึ่งความเชื่อของเทพธิดาเมื่อใดที่มีต้นนารีผลออกดอกออกมา ก็เปรียบว่าเป็นวิมาน แห่งรุกขเทพเกิดขึ้น  ซึ่งความสวยงามของนารีผล แต่ละผลจะมีความแตกต่างกันออกไป แต่แต่กรรมของเทพธิดาแต่ละคน พร้อมกับเทพธิดาที่ได้มีการมาจุติที่นารีผล  ก็เกิดจากดวงที่ตนเองได้ทำขึ้นไว้ก่อนหน้านี้ เพราะฉะนั้นความงดงามของนารีผล จึงทำเอาเหล่าวิทยาธรตบะแตกกันได้ ถ้าหากพวกเขาเหล่านี้จิตใจไม่แข็งพอ ก็จะมีบางคนนำไปเสพบำเรอกับนารีผล จนเกิดความตบะแตกทำเอาฤทธิ์ที่มีก็เสื่อมลงไปนั่นเอง นารีผล ไม่สามารถที่จะเหาะได้ต่อไปได้ จึงทำให้หมดโอกาสที่จะมีการพบกับนางมัทรีอีกแน่ๆ
 
 และนี่ก็คือข้อมูลเกี่ยวกับนารีผล ที่สามารถทำการหาข้อมูลกันได้ง่าย ๆ โดยที่ตัวท่านเองทำการค้นหาผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต หรือว่าผ่านทางหนังสือที่เกี่ยวข้องวรรณคดีต่าง ๆ ก็จะสามารับทราบเรื่องราวเกี่ยวข้องนารีผลภายในสมัยก่อน ๆ ได้อย่างชัดเจน